Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ dân phố 02 thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại 02623521795
Fax 02623528219
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)