Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL thực hiện các dự án ĐT XDCB huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL thực hiện các dự án ĐT XDCB huyện Krong Pa, số 4 Quang Trung,thị trấn Phú Túc,huyện Krong Pa,tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593853379
Fax 0593853379
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)