Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 5/5 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM
Điện thoại (08)22164200
Fax (08)39858633
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)