Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh Cà Mau
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 3E An Dương Vương, phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại (0780) 3827911
Fax (0780) 3827912
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)