Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Ninh Thuận thực nghiệm
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 61A Nguyễn Văn Cừ Thành phố Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận
Điện thoại (068) 3833859
Fax 0683 834843
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)