Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Chợ Lớn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 1A Thuận Kiều, phường 12 quận 5, TP HCM
Điện thoại 0822220558
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)