Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Ninh Hòa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 999 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 0583845698
Fax 0583845262
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)