Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Ninh Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 61ANguyễn Văn Cừ thành phố Phan rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 0683825932
Fax 0683834843
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)