Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc P. Quang Vinh Tp. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0613822021
Fax 0613825877
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)