Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung Tâm Kiểm Định và Quy Hoạch Xây Dựng Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 25 Ngô Hữu Hạnh quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Điện thoại (0710)3813059
Fax (0710)3826085
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)