Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thửa đất số 2, khu văn phòng 1 - bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)22137668
Fax (04)37170424
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)