Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ dân phố 2, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 02343893901
Fax 02343893901
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)