Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 465 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
Điện thoại (04) 38759361
Fax (04) 38759080
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)