Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 21B Trần Phú - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt
Điện thoại (063)3828346
Fax (063)3821059
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)