Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 193/6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Điện thoại (08)39323300
Fax (08)39323301
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)