Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Tỉnh Đoàn Kom Tum
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Văn phòng Tỉnh Đoàn Kom Tum, số 11 Nguyễn Huệ, thị xã Kom Tum, tỉnh Kom Tum
Điện thoại 0603862525
Fax 0603862525
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)