Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Liên hiệp Sức kéo Đường sắt
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 551 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội
Điện thoại 0438736763
Fax 0438736755
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)