Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV vận tải hàng hóa đường sắt
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại (04)39426056
Fax (04)39426055
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)