Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 120 Lê Duẩn - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0433942117
Fax 0438224736
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)