Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn đấu thầu và xây dựng Việt Tín Huy
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 189/10 khu 3, ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại (0650)2470499
Fax (0650)3818698
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)