Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 26 - Bạch Đằng- Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113830197
Fax 05113822565
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)