Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Dự Án VLAP cấp Tỉnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 42A Phạm Thái Bường - Phường 4 -Thành Phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0703853385
Fax 0703853386
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)