Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 159 đường Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM
Điện thoại (08)38292602;(08)38206400
Fax (08)38206400
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)