Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 12B Lê Lợi Phường Mỹ Bình TP Long Xuyên tỉnh An Giang
Điện thoại 02963852305
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)