Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Bình Chánh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ B5/6 Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 2, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh
Điện thoại (08) 22183777
Fax (08) 37602359
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)