Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần - Xí nghiệp Tổng khi Xăng dầu Miền Đông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 54B Đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại 0643594568
Fax 0643594569
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)