Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xâ dựng ct
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 23 Lê Lợi - Bến Nghé - Quận 1 TPHCM
Điện thoại 0838291026
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)