Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 243 Trần Hưng Đạo - TP Quảng Ngãi
Điện thoại 0552210222
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)