Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư HP Trung tâm Tư vấn đấu thầu Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại (031)3823238
Fax (031)3823238
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)