Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn Thông Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 83 Nguyễn Huệ - F1 - TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
Điện thoại (067)3859859
Fax (067)3854078
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)