Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 102 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế
Điện thoại (054)2220220
Fax (054)2220330
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)