Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án giao thông nông thôn 3
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại 0273821531
Fax 0273826201
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)