Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÚC KHANG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 80A/37, Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0915664119
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)