Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433844555
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)