Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733855341
Fax 0733856416
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)