Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú Sông Hậu
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Ấp Thạnh Đức xã Long Đức huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793713333
Fax 0793713444
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)