Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 02773852144
Fax 02773859544
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)