Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu điện tỉnh Đak Lak
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 286 Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak
Điện thoại 05003811789x111
Fax 05003818778
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)