Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu điện thành phố Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 02 Hòa Bình, P. An Hội, Q. NInh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại 07103820000
Fax 07103815333
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)