Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 97 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại (04)38410062
Fax (04) 38410009
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)