Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu viễn thông hưng yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 3 tòa nhà 7 tầng, số 4, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt nam
Điện thoại 03213864005
Fax 03213864012
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)