Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Kinh Môn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng TC-KT UBND huyện Kinh Môn, , tt Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 03203822039
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)