Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông Ninh Thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 2A, đường 21/08 thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 0683820582
Fax 0683824442
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)