Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện thoại II CN Viễn thông Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 13 Phường Hòa Thọ Tây
Điện thoại 05113747666
Fax 05113747555
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)