Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Viễn thông Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0438265228
Fax 0439341177
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)