Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch TP Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 31 Phan Đình Phùng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại 07103650701
Fax 07103830354
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)