Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 12 Thi Sách phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)22100411; (08)2220361
Fax 22203598
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)