Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG NƯỚC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 15, tòa nhà PetroLand, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 54165050
Fax (08) 5416 0616
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)