Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ĐTXD Công tình Quận 5
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 203 An Dương Vương, phường 8 , quận 5, TP HCM
Điện thoại 0838557092
Fax 0838577756
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)