Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty kho vận đá bạc TKV
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng ĐT XD, Công ty kho vận đá bạc TKV, số 48 Trưng Vương, phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333565820
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)